€5000 op je studieschuld besparen?

Vanaf het academisch jaar 2023-2024 wordt de lening voor studenten vervangen door de basisbeurs. Daarnaast wordt de rente op de studielening vanaf 1 januari verhoogd. Door dit jaar nog naar je studieschuld te kijken kan je heel veel geld besparen. In dit artikel laten we je, aan de hand van een voorbeeld, zien wat er mogelijk is.

In dit hele artikel gaan we uit van voorbeeldstudent Max. Deze student is in 2020-2021 begonnen met studeren. Max doet een Bachelor en is van plan een Master te doen. Hij loopt één jaar studievertraging op. Max heeft vanaf het begin van z’n studie flink geleend, dat heeft hij niet allemaal uitgegeven. Een groot deel staat nog op z’n bankrekening. Maar daardoor heeft hij nu wel een studieschuld van €33.000. Hij heeft €30.000 lening hbo of universiteit en €3.000 voor z’n OV (Prestatiebeurs reisvoorziening hbo of universiteit). Z’n lening voor het OV wordt omgezet in een gift als hij z’n Bachelor haalt. Max heeft geen recht op een aanvullende beurs.

Met twee ‘trucjes’ kan Max bijna €5.000 besparen op z’n studielening.

Dit artikel is geen financieel advies. Elke situatie is anders en moet los beoordeeld worden. Win goed financieel advies in voordat je stappen onderneemt. Daarnaast kun je DUO bellen op 050-599 77 55. Zij kunnen meekijken met jouw persoonlijke situatie en vragen beantwoorden.

Studieschuld splitsen

Voor het eerst in jaren moet je rente gaan betalen over je studieschuld. Vanaf 1 januari 2023 stijgt de rente op je studielening van 0% naar 0,46%. Voor studenten van het mbo wordt de rente zelfs 1,78%.

Ben je afgestudeerd, dan stopt je studielening en zet DUO je rente voor 5 jaar vast. Stopte je lening in 2021, dan krijg je 5 jaar het percentage van 1 januari 2022 (0,00%). Stopte je in 2022, dan krijg je 5 jaar het percentage van 1 januari 2023 (0,46%). etc.

Wie in 2023 of later afstudeert heeft waarschijnlijk pech. Deskundigen verwachten namelijk dat het percentage flink oploopt. In ons voorbeeld gaan we uit van het target van de ECB voor inflatie, 2,00%.

Maar… meerdere studenten ontdekte een truc waardoor ze over hun studieschuld tot december 2022 de komende 5 jaar slechts 0,46% rente betalen, in plaats van de verwachte hogere rente. Door in januari van 2023 geen studiefinanciering aan te vragen, splitsen ze hun studieschuld op in twee delen. Over dat eerste deel tot december 2023 wordt de rente van 1 januari 2023 gerekend. Dit kan duizenden euro’s aan rente besparen.

Voor Max gaan we alleen kijken naar z’n huidige studieschuld. Over de studieschuld die Max nog moet opbouwen zal hij sowieso het hogere percentage betalen. In onze berekening houden we dit dus buiten beschouwing, omdat het geen verschil maakt. Max bespaart, tot 1 januari 2028, dus bijna €2000 aan studieschuld.

Studieschuld op:Rente splitsenSplitsenRente houdenHouden
1-1-20230,46%€ 30.000,000,46%€ 30.000,00
1-1-20240,46%€ 30.138,002,00%€ 30.138,00
1-1-20250,46%€ 30.276,632,00%€ 30.740,76
1-1-20260,46%€ 30.415,912,00%€ 31.355,58
1-1-20270,46%€ 30.555,822,00%€ 31.982,69
1-1-2028 € 30.696,38 € 32.622,34
  
Verschil: € 1.925,96 

Voorwaarde en gevolgen

Om deze truc te laten werken moet Max wel een aantal dingen kunnen en regelen. Daarnaast heeft het een aantal gevolgen voor januari 2023:

  • Alles moet geregeld zijn voor 1 januari. Want in januari mag geen studiefinanciering meer ontvangen worden. Je hebt nog: .
  • Als eerste moet Max in januari 2023 zonder studiefinanciering kunnen. Dat betekent geen basisbeurs, aanvullende beurs, lening, collegegeldkrediet en geen studenten-OV. Het studenten-OV moet stop worden gezet via een automaat van NS.
  • Krijgt Max ook een aanvullende beurs, dan moet die in januari ook stopgezet worden. Dit maakt het iets minder voordelig.
  • Als Max 30 jaar of ouder is, dan kan hij na het stopzetten geen nieuwe studiefinanciering meer aanvragen.

Vertraging? Nu geen studielening, meer beurs later.

Vanaf volgend academisch jaar, september 2023, keert de basisbeurs terug. De verwachting is dat het ongeveer €440 per maand wordt voor uitwonende studenten. Deze basisbeurs is, in tegenstelling tot de lening, een gift. Het hoeft dus niet worden terugbetaald.

Studenten hebben maar een bepaalde tijd recht op een prestatiebeurs (aanvullende beurs en studenten-OV). Over het algemeen is dat de nominale periode. Voor een Econometrie Bachelor en Master geldt dus een periode van 4 jaar. Maar deze periode mag onderbroken worden. Als de periode voor de prestatiebeurs is verlopen, dan loopt het studenten-OV nog één jaar door. (Om het lastig te maken: in Coronatijd is het OV voor iedereen met 1 jaar verlengd, dus voor de meeste studenten loopt het OV na de periode van de prestatiebeurs nog 2 jaar door.)

Loopt een student vertraging op? Dan heeft die niet z'n volledige studietijd recht op de prestatiebeurs. Door nu de studiefinanciering helemaal stop te zetten, kunnen die maanden waarin studenten recht hebben op prestatiebeurs bewaard worden voor het einde van de studie. Vanaf september 2023 is de basisbeurs van €440 per maand ook onderdeel van de prestatiebeurs. Elke maand die nu niet gebruikt wordt, betekent dus aan het eind van de studie een maand langer basisbeurs. Dit werkt alleen als een student verwacht langer over z'n studie te doen dan er voor staat.

In ons voorbeeld gaat Max één jaar studievertraging oplopen. Dat zou betekenen dat hij in het laatste jaar van z’n studie geen prestatiebeurs meer kan krijgen. Vanaf september 2023 valt ook de basisbeurs onder de prestatiebeurs. Aan het eind van z’n studie krijgt Max dus geen basisbeurs meer.

Max zet nu z’n studiefinanciering stop. Daardoor heeft hij tot september 2023 geen studielening en studenten-OV meer. Hij kan dat betalen, omdat hij nog genoeg geld op z’n rekening heeft staan. Het niet hebben van studenten-OV kost hem zo’n 80 euro per maand. Door nu 8 maanden niet te lenen en geen gebruik te maken van z’n OV heeft hij aan het einde van studie 8 maanden extra prestatiebeurs. Dit levert hem zo’n €440 per maand op. Deze truc bespaart hem dus: (€440 - €80) * 8 = €2880 (minus wat aftrek van misgelopen rente en indexatie).

Voorwaarde en gevolgen

Max moet wel met wat dingen rekening houden:

  • Max moet langer over z'n studie doen dan wat er voor staat. Anders heeft hij z'n hele studieperiode recht op prestatiebeurs.
  • Max moet maandenlang zonder studiefinanciering en studenten-OV kunnen. Voor het studenten-OV is het waarschijnlijk voordelig om een NS-Daluren abonnement te nemen (€5,10 per maand).
  • Als Max ook een aanvullende beurs krijgt, wordt die ook stopgezet. Afhankelijk van de hoogte van de aanvullende beurs kan het effect van deze truc helemaal verdwijnen.
  • Als Max op 1 september 2023 30 jaar of ouder is, dan kan hij dan geen studiefinanciering meer aanvragen. Het trucje heeft dan geen zin.

Nog twee korte tips:

  • Heb je heel veel geld van DUO op een spaarrekening staan, omdat je altijd maximaal hebt geleend en niet maximaal hebt uitgegeven? Kijk dan eens naar het vastzetten van wat geld. Je betaald 0,46% rente over je lening, maar er zijn spaarrekeningen waar je meer dan 2,00% rente krijgt als je het geld 1 jaar vast zet. Je moet dit geld dan wel 1 jaar kunnen missen.
  • Vanaf 1 september 2023 gaat ook het limiet van de aanvullende beurs voor het inkomen van ouders omhoog. Van €53.000 naar €70.000. Het kan dus zijn dat je nu geen aanvullende beurs krijgt, maar dan wel. Het laten uitrekenen is zo gedaan en kan geen kwaad. Als je het al hebt aangevraagd, dan rekent DUO elk jaar uit of je er recht op hebt.

Verantwoording
Voor een deel van dit artikel hebben we ons gebaseerd op berekeningen van een student Wiskunde van de TU delft, Joep de Jong. Zijn berekeningen zijn te vinden in dit artikel van Delta. Daarnaast hebben we gebeld met DUO om de berekeningen uit ons voorbeeld te bevestigen. Waar mogelijk hebben we bronnen toegevoegd.


Dit artikel is geen financieel advies. Elke situatie is anders en moet los beoordeeld worden. Win goed financieel advies in voordat je stappen onderneemt. Daarnaast kun je DUO bellen op 050-599 77 55. Zij kunnen meekijken met jouw persoonlijke situatie en vragen beantwoorden.